bezpiecznypc.pl

Komputery i Oprogramowanie

jak zresetować komputer
Komputery

Jak zresetować komputer?

Resetowanie to czynność polegająca na zakończeniu pracy urządzenia i jego ponownym włączeniu, która prowadzona jest najczęściej w przypadku pojawienia się problemów z jego działaniem. Jak zresetować komputer? Sprawdź najważniejsze informacje o resecie!

Kiedy konieczny jest reset komputera?

Reset komputera pozwala na uruchomienie go na nowo i wyczyszczenie pamięci RAM. Dodatkowo umożliwia on przywrócenie go do poprzednich lub pierwotnych ustawień.

Gdy komputer działa poprawnie, wtedy jego resetowanie nie jest konieczne. Zdarza się jednak, że jest ono niezbędne, jeżeli pojawiają się problemy z jego funkcjonowaniem.

Najczęściej reset komputera prowadzony jest:
– Gdy oprogramowanie nie odpowiada,
– Gdy komputer zawiesza się i nie reaguje na polecenia,
– Po zainstalowaniu nowego programu.

Rodzaje resetu komputera

Reset komputera, który określany jest czasami także jako restart, można podzielić na różne rodzaje w zależności od tego, co jest przyczyną problemu oraz od sposobu jego rozwiązania. Jak zresetować komputer?

Jak zresetować komputer? O resecie miękkim

Reset miękki to najczęściej prowadzony rodzaj resetu, który określany jest po angielsku jako soft reset. Jest on stosowany wtedy, gdy komputer nadal reaguje na pewne polecenia, a także po zainstalowaniu nowego oprogramowania.

Jak zresetować komputer tą metodą? Aby wykonać miękki reset w systemie Windows, należy wejść do Menedżera zadań. Można zrobić to przez wciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL lub przez naciśnięcie prawego przycisku myszy na pasku zadań i wybranie tej opcji z listy.

Przez miękki reset można wyłączyć i ponownie włączyć komputer, wybierając opcję uruchomienia go ponownie. Można także wykonać reset programu z listy, jaka wyświetla się w Menedżerze zadań.

Reset programu
Aby zresetować pojedynczy program w systemie Windows, który przestał działać, należy wejść do Menedżera zadań. Do tego celu stosuje się klawisze CTRL+ALT+DEL.

Po wejściu do Menedżera zadań należy odnaleźć na jego liście program, który chcemy wyłączyć. Następne wystarczy zaznaczyć program, klikając w niego prawym przyciskiem myszy, a potem wybrać opcję „Zakończ zadanie”.

Jeżeli jednak reset programu nie jest możliwy, wtedy konieczne będzie uruchomienie komputera na nowo.

Dowiedz się, jak sprawdzić parametry komputera

Jak zresetować komputer? O resecie twardym

Twardy reset, czyli po angielsku hard reset polega na sprzętowym zresetowaniu komputera, czyli odbywa się bez użycia oprogramowania. Nazywany jest także z tego powodu resetem sprzętowym.

Ten rodzaj resetu prowadzony jest wtedy, gdy wykonanie resetu miękkiego nie jest dostępne, ponieważ komputer nie reaguje na żadne polecenia.

Jak zresetować komputer z użyciem tej metody? W tym celu konieczne jest jego ponowne włączenie przyciskiem Power lub odłączenie go od zasilania.

Reset automatyczny
Jest to rodzaj resetu, który wykonuje system operacyjny albo inny program odpowiadający za monitowanie działania systemu. Następuje on bez ingerencji użytkownika wtedy, gdy dojdzie do wykrycia nieprawidłowości.

Reset automatyczny może odbywać się zarówno jako reset miękki, w tym reset pojedynczego programu, jak i jako reset twardy, gdy komputer wyłącza się i włącza automatycznie.

Przywracanie systemu operacyjnego
Rodzajem resetu jest także przywracanie systemu operacyjnego, które prowadzone jest w przypadku poważniejszych problemów z komputerem.

Przywracanie systemu komputerowego może odbywać się przez ponowne zainstalowanie systemu z zachowaniem plików oraz ustawień użytkownika lub przez zresetowanie ustawień do stanu poprzedniego albo początkowego. Funkcje te dostępne są bezpośrednio w systemie operacyjnym.

Jak zresetować komputer stacjonarny?

Twardy reset komputera stacjonarnego wykonuje się za pomocą przycisku Power znajdującego się na obudowie albo przez chwilowe odłączenie komputera od zasilania.

Jak zresetować komputer osobisty, czyli laptop?

Współczesne laptopy nie są wyposażone w przyciski do fizycznego resetowania komputera. Wtedy zaleca się przytrzymanie przycisku do włączania komputera przez co najmniej 5 sekund, a jeżeli komputer nadal się nie resetuje, należy wyjąć z niego na chwilę baterię.

Sprawdź, Jak wyczyścić komputer?