Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś
Lifestyle SQL - co to jest? Podstawy

SQL – co to jest? Podstawy

Data publikacji 8 kwietnia 2024

SQL to uniwersalny język używany w obszarze informatyki do zarządzania i manipulacji bazami danych. Poznaj jego tajniki, zrozum twórczą moc jaką może ona przynieść, i zobacz jak skutecznie wykorzystać go niezależnie od kontekstu biznesowego.

Co to jest SQL?

SQL, co jest skrótem od ang. Structured Query Language – Strukturyzowanego Języka Zapytań, jest językiem programowania służącym do obsługi baz danych. Zaprojektowany został z myślą o manipulacji danymi przechowywanymi w relacyjnych bazach danych, a także do definiowania struktury tychże baz. W praktyce SQL umożliwia tworzenie, usuwanie, modyfikację tabel oraz manipulację danymi zawartymi w tychże tabelach – umożliwia ich dodawanie, modyfikację oraz usuwanie. Co ważne, SQL jest językiem deklaratywnym, co oznacza, że koncentrujemy się na tym, co chcemy osiągnąć, a nie jak to zrobić, co znacznie upraszcza pracę.

Dlaczego warto poznać podstawy SQL?

Początkujący programiści często zastanawiają się, na czym skupić swoją uwagę podczas nauki. Istnieje wiele różnych języków programowania, technologii i narzędzi, które można zrozumieć i opanować. Wiedza na temat SQL jest jednak niezmiernie ważna dla każdego, kto robi karierę w IT. Bazodanowcy, administratorzy, programiści, testerzy, analitycy danych – wszyscy oni korzystają z SQL w swojej codziennej pracy.

Główną przyczyną popularności SQL jest powszechne wykorzystanie relacyjnych baz danych w firmach i instytucjach na całym świecie. Bez względu na to, czy jest to mała firma, czy gigant technologiczny – niemal na pewno korzystają oni z jakiegoś systemu zarządzania bazą danych (RDBMS), który obsługuje SQL. Wiedza o SQL pozwala na efektywne zarządzanie tymi danymi, co przekłada się bezpośrednio na sukces firmy.

Struktura zapytań SQL

Pisanie zapytań SQL opiera się na strukturze składającej się z kilku kluczowych elementów. Poniżej przedstawione są podstawowe klauzule SQL, które używane są do formułowania zapytań do bazy danych.

Klauzula SELECT

Klauzula SELECT służy do wybierania danych z bazy. Po słowie SELECT umieszczamy nazwy kolumn, które chcemy wyświetlić. Na przykład, jeżeli mamy tabelę „pracownicy” z kolumnami „imie”, „nazwisko”, „e-mail”, zapytanie „SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy” zwróci nam listę wszystkich pracowników wraz z ich imionami i nazwiskami.

Klauzula FROM

Klauzula FROM określa, z której tabeli (lub tabel) będą pobierane dane. W przypadku, kiedy chcemy pracować tylko na jednej tabeli, po prostu podajemy jej nazwę po słowie FROM. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z danych z kilku tabel naraz, musimy użyć tak zwanej klauzuli JOIN, która pozwoli nam połączyć te tabele.

Klauzula WHERE

Klauzula WHERE służy do filtrowania wyników zapytania. Pozwala ona na określenie warunków, które muszą zostać spełnione przez dane, które chcemy wyświetlić. Na przykład, zapytanie „SELECT imie, nazwisko FROM pracownicy WHERE zarobki > 5000” zwróci nam listę pracowników, którzy zarabiają więcej niż 5000.

Przykłady prostych zapytań SQL

Zrozumienie podstaw składni SQL to jedno, ale prawdziwe zrozumienie wyrażeń SQL przychodzi wraz z praktyką. Dlatego przytaczamy kilka przykładów prostych zapytań:

1) Wybieranie wszystkich danych z tabeli „pracownicy”:
SELECT * FROM pracownicy;

2) Wybieranie konkretnych kolumn z tabeli „klienci”:
SELECT imie, nazwisko FROM klienci;

3) Wybieranie danych spełniających określone kryteria:
SELECT * FROM zamowienia WHERE wartosc > 100;

Jakie są podstawowe operatory logiczne w SQL?

Operatory logiczne są używane do łączenia lub zmiany warunków w SQL. Do operatorów logicznych w SQL należą: AND, OR, NOT.

Operator AND używany jest do łączenia dwóch lub więcej warunków w jeden. Zwraca on true tylko wtedy, gdy wszystkie warunki są spełnione.

Operator OR również łączy warunki, ale zwraca on true, kiedy przynajmniej jeden z warunków jest spełniony.

Operator NOT jest operatorem negacji – zwraca on wartość true, gdy dany warunek nie jest spełniony.

Poznanie SQL od podstaw wymaga czasu i praktyki, ale jest to inwestycja, która niewątpliwie się opłaci. To uniwersalne narzędzie, które z powodzeniem jest stosowane w różnych obszarach IT, a jego znajomość otworzy przed Tobą wiele drzwi do rozwoju zawodowego.

Redakcja bezpiecznypc.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?