bezpiecznypc.pl

Komputery i Oprogramowanie

Internet

Zabezpieczenie sieci wifi

Gdy Twój dostęp do Wi-Fi wyjdzie na świat, ochrona domowej sieci bezprzewodowej przed włamaniami może być trudna. Wyjaśniamy proste zmiany, które możesz wprowadzić, oraz najlepsze praktyki ochrony sieci domowej przed hakerami.

Jak działa sieć Wi-Fi?

Prawdopodobnie masz w domu router Wi-Fi, który zapewnia dostęp do Internetu całej rodzinie. Kiedy ludzie wpadają, proszą o hasło, aby mogli sprawdzić coś na smartfonie lub pochwalić się zdjęciami z wakacji przechowywanymi w chmurze. Wkrótce wiele osób zna Twoje hasło Wi-Fi i mogą łączyć się z routerem za każdym razem, gdy przechodzą obok Twojego domu. W budynku mieszkalnym sygnał routera dociera do sąsiednich mieszkań. Nie traćmy jednak czujności, ponieważ zabezpieczenie sieci wifi przed oszustami jest bardzo ważne.

Dlaczego bezpieczeństwo jest takie ważne?

W przeciwieństwie do sieci fizycznych, systemy Wi-Fi mogą wykraczać poza ściany domu. Gdy hasło dostępu zostanie ujawnione na świecie, bardzo trudno jest kontrolować, kto może uzyskać dostęp do sieci domowej. Dlatego musisz rozważyć wprowadzenie pewnych zmian i procedur, które chronią Cię przed intruzami, szpiegami i internetowymi oszustami.

Masz dwie główne kwestie związane z bezpieczeństwem. Po pierwsze, musisz kontrolować, kto faktycznie może uzyskać dostęp do Twojej sieci. Drugi problem dotyczy śladu sygnału. Jeśli osoby spoza Twojego domu mogą odebrać sygnał z routera, mogą również przechwytywać dane i zbierać wszystkie Twoje hasła.

Zobacz również: Jak znaleźć hasło do WiFi na pc lub smartfonie?

Jak zabezpieczyć sieć Wi-Fi?

1. Utwórz skomplikowane hasło routera

Jeśli podasz odwiedzającym hasło do swojego Wi-Fi, będą mogli je wprowadzić i uzyskać dostęp do Twojej sieci domowej na czas nieokreślony. Jeśli przychodzą do Ciebie dzieci i ich przyjaciele, prawdopodobnie również będą chcieli hasła, a kiedy wrócą do domu, będą mogli przekazać je rodzicom lub rodzeństwu.

Jeśli ktoś, kogo dobrze znasz, prosi Cię o dostęp do Wi-Fi podczas wizyty, trudno jest odmówić. Możesz jednak utrudnić innym ujawnienie hasła innym osobom. Utwórz hasło jako losową sekwencję liter, cyfr i znaków specjalnych, łącząc wielkie i małe litery, aby nikt nigdy go nie pamiętał. Na szczęście po pomyślnym wprowadzeniu hasła na urządzeniu nie jest ono widoczne, więc osoby, którym je przekazujesz, nie będą w stanie go odczytać i powiedzieć komuś o tym. Idealnie hasło miałoby długość 20 znaków.

2. Zmień poświadczenia administratora routera

Możesz uzyskać dostęp do konsoli routera z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. Większość producentów zakłada konto administratora na routerach z tą samą nazwą użytkownika i hasłem dla każdego sprzedawanego sprzętu. Różni się to od zwykłego łączenia się z siecią; daje Ci kontrolę nad konfiguracją sieci. Przy odrobinie wiedzy każdy podłączony do routera może odgadnąć lub Google jego dane logowania. To sprawia, że ​​jesteś podatny na ataki hakera.

Jeśli ktoś wejdzie do konsoli administratora, może zmienić hasło administratora i zablokować Ci dostęp. Więc zmień te referencje, zanim zrobi to jakiś sprytny przyjaciel twojej córki. Bez dostępu do konta administratora na routerze nie będziesz w stanie wykonywać żadnych zadań poprawiających bezpieczeństwo sieci Wi-Fi.

3. Zmień nazwę sieci

Jak wyjaśniono w poprzedniej sekcji, producenci routerów wytwarzają te same ustawienia dla każdego elementu linii produktów, który produkują. Często producent instaluje dokładnie to samo oprogramowanie administracyjne na wszystkich swoich modelach routerów. Taka spójność ułatwia życie hakerom.

Darmowe oprogramowanie do wykrywania sieci pozwala hakerom zobaczyć wszystkie otaczające sieci Wi-Fi. Haker nie musi wiedzieć, z którego domu pochodzi sygnał, ponieważ nie musi włamać się do Twojego domu, aby dostać się do Twojej sieci. Każda sieć jest identyfikowana za pomocą nazwy, zwanej identyfikatorem SSID.

4. Wzmocnienie szyfrowania Wi-Fi

Szereg bezpłatnych narzędzi hakerskich może złamać słabe szyfrowanie Wi-Fi, co może pozwolić atakującemu na przechwycenie, zobaczenie i zmodyfikowanie Twojej aktywności online.

Możesz zmienić szyfrowanie Wi-Fi w konsoli routera. Opcja szyfrowania AES często pojawia się na drugiej liście wyboru. Więc po wybraniu WPA2 w pierwszym polu, możesz wybrać AES w drugim polu.

5. Wyłącz zdalne zarządzanie

Konsola routera powinna być dostępna tylko z urządzeń podłączonych do sieci. Jednak standardowe ustawienie routera umożliwia zdalny dostęp. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do konsoli przez Internet z innej lokalizacji. Niestety, jeśli ty możesz to zrobić, każdy inny też. Dlatego powinieneś wyłączyć dostęp zdalny.

Zobacz również: Co zrobić gdy komputer lub laptop nie widzi Wifi?